วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

คำคมชีวิตและการทำงาน

เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าและศาสดาของศาสนาอื่นๆมาพอสมควร ทำให้ผมได้ข้อสรุปสั้นๆอย่างหนึ่งว่า บางทีแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิต หรือเปลี่ยนทัศนคติของคนๆหนึ่งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะคนเราแต่ละคนก็ย่อมมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตนเอิงไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นบางทีเกิดจากประโยคเด็ดๆเพียงประโยคเดียวก็เป็นได้ ผมจึงนำมาเชื่อมโยงแล้วสรุปเป็นข้อความตามความคิดของตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทุกอย่าง เพียงแค่เป็นหนึ่งความคิดของคนๆหนึ่งเท่านั้นเอง อาจแฝงไปด้วยอคติมากมายอยู่ คงขึ้นอยู่กับท่านผู้อ่านเองว่าคิดอย่างไรกับประโยคเหล่านี้

"จุดหมายปลายทางมีไว้ให้ไปถึงและการไปถึงก็มิใช่อะไรอื่น 
นอกจากเป็นการสิ้นสุดของการเดินทาง"


"การทำให้คนอื่นยอมรับต้องให้คำพูดเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำ
 ไม่ใช่การกระทำเป็นส่วนหนึ่งของคำพูด"


"การเป็นนักรบของเราบางครั้งมันไม่ใช่ความเข้มแข็ง มันคือความอ่อนแอ เป็นการตอบสนองอะไรบางอย่างที่เราอาจเรียกได้ว่ามันเป็นบาดแผล เป็นปมด้อยแต่ว่าหลายครั้งที่เรารบสุ่มสี่สุ่มห้าเพียงเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คนตราหน้าว่าเราเป็นคนขี้ขลาด เป็นคนอ่อนแอ"

"กาลเวลาไม่เคยมีความหมายสำหรับชีวิตที่ปราศจากความฝัน 
และยิ่งไม่มีความหมายใดสำหรับชีวิตที่ปราศจากความทรงจำ"


"การเรียนรู้ของคนเราต้องผ่านประสบการณ์ที่ยอกย้อนมากเหลือเกิน 
ครั้นจะเข้าใจอะไรขึ้นบ้าง ก็อดใจหายไม่ได้กับเวลาที่สูบไป"


"วิชาเดียวที่เรียนไม่เคยจบคือ วิชาชีวิต เพียงแค่ในแต่ละช่วง
ของชีวิตนั้นเราเปลี่ยนหนังสือไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง"

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเพณีแข่งเรือสาละวิน


อีกหนึ่งความประทับใจของผม ที่ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - พม่า ณ บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนาอำเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเยี่ยมชมกิจกรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นช่วงเดืิอนกุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ เพื่อทำบุญสืบชะตาแม่น้ำสาละวิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-พม่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เล่นกีฬา ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของตำบลแม่สามแลบในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้


พิธีกรประจำงาน ในช่วงบ่ายแม้อากาศจะร้อนไปนิดแต่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มสปิริตครับ ประทับใจในหลายๆอย่างในงานนี้ ความร่วมมือจากชาวบ้าน หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเยาวชนในตำบลแม่สามแลบ ปีหน้าเจอกันอีกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558


ร่วมถ่ายภาพกับทีมงาน สจ.สายใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ กำนันตำบลแม่สามแลบ ท่านปลัดตำบลแม่สามแลบ ผู้สนับสนุนงานประจำปีนี้ ในปีหน้าคงมีโอกาสได้กลับไปเห็นความร่วมมือดีดีเช่นนี้อีก  ขอบคุณทาง อบต.แม่สามแลบที่ได้ให้โอกาส ขอบคุณพี่เจี๊ยบ พี่ๆเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน ประทับใจมากครับ

ประกาศเกียรติคุณปี 2556


รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดีจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ประจำปีการศึกษา 2556 นี่เป็นเกียรติบัตรใบที่ 4 กับการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มองเห็นความสำคัญของผม ผ่านผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกๆคนที่ได้รับเกียรตินี้มันจะเปลี่ยนให้เป็นกำลังใจที่สำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ 


ผมและน้องโจ ร่วมถ่ายภาพกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในงานประกาศเกียรติคุณ ขอบพระคุณในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบให้ จะขอทำหน้าที่ของการเป็นลูกช้างให้สมเกียรติ และเป็นคนดีของสังคมตลอดไป


ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนที่มายืนอยู่ในจุดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงไม่ได้คาดหวังให้เราเก่งวิชาการอย่างเดียว หรือเก่งสังคมอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมที่เรามีอยู่นั้นเราจะดึงมันออกมาและตอบแทนสังคมเราได้อย่างไรมากกว่า  ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีศักยภาพในตัว และแต่ละคนก็มีความสามารถต่างกัน หากเราดึงความสามารถออกมาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะเป็นผลดีตา่อสังคมที่เราอยู่ อย่างที่เราทราบกันดีว่าในทุกวันนี้คนเก่งมีเยอะ แต่คนดียังหาได้ยากอยู่ ฉะนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้กับเมล๊ดพันธุ์แห่งความดีทุกๆคน ผมเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีอย่างสุดความสามารถ เพื่อสังคมที่เราอยู่ เพื่อบ้านเกิดและเพื่อประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่

งานกีฬาเยาวชบ ต.แม่สามแลบ 57

งานกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดประจำตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 นี้ได้ถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยกระต่าย ตำบลแม่สามแลบ ด้วยบนนยากาศที่เป็นกันเองระหว่างเยาวชนจากหมู่บ้านต่างๆ และชาวบ้านที่ได้มาให้ความร่วมมือในงานนี้

ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆนักกีฬาประจำหมู่บ้านซิวาเดอ ในปีนี้มีน้องๆที่กลับจากการเรียนหนังสือ กลับจากการทำงานในเมือง เพื่อมาร่วมสนุกสนานโดยเพาะเลย ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนครับ

ขอแนะนำทีมงาน คณะหรรมการและผู้เกี่ยวข้องตามภาพนี้นะครับ จากเสื้อฟ้าไปนะครับคือ ไวพจน์ อภิสิทธิ์ บุญส่ง ไกรศักดิ์ ผม น้องขจรศักดิ์ และอุดม ทีมงานคณะกรมการตัดสินการแข่งขัน ส่วนผมทำหน้าที่โฆษกประจำงาน รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาพบเพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องของตำบลแม่สามแลบ โอกาสหน้าหวังว่าคงได้รับโอกาสดีดีแบบนี้อีก

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน


การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประจำปีนี้ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนให้กลับไปให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในฐานะศิษย์เก่า และเป็นนักเรียนพักนอนรุ่นแรกที่เข้ามาบุกเบิกกิจกรรมนักเรียนหอพักของโรงเรียน ด้วยการมอบโอกาสจากทางโรงเรียนทำให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือจนถึงวันนี้  การกลับไปยังบ้านชมพู-ดำ ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่อยากจะขอบคุณทาง ผอ.โรงเรียนท่าน ผอ.อินสอน อินตาวงษ์ คุณครูฉันทนา ศรีศิลป์ ครูกาญจนา สิงห์สูตร คุณครูดาวรรณ์ ยาวิชัย  ครูโจ ครูเจิด ลุงหนาน และคุณครูท่านอื่นๆทุกท่าน ที่สำคัญคือ ความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านหมู่บ้านห้วยสิงห์ในการให้ความร่วมมือในการประเมิน บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างโรงเรียน และชาวบ้านยังคงติดตาตรึงใจผมตลอดมา การประเมินในครั้งนี้ถือว่าเป็นปีแรกของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ไม่ว่าผลการประเมินจะออกมาอย่างไร ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.และคณะครูทุกท่าน ไม่สำคัญว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล ที่สำคัญที่สุดคือ ความภาคภูมิใจที่ทุกคนร่วมมือกันพาโณงเรียนเข้าสู่การประเมินในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลที่เป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า่จะได้กลับไปเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้อีก

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา มช.57


ได้รับเชิญจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอดีตสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา วันนี้ให้กลับมาทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในการจัดการโต้วาทีสำหรับผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาทั้งสองพรรค ขอบคุณเพื่อนๆสภาฯที่ให้เกียรติในเวทีนี้ครับ


การแถลงนโยบายและโต้วาทีกันระหว่างผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาปี 2557 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างเข้มข้ัน แต่ละคนต่างก็นำนโยบายเด็ดๆมาดึงดูดคะแนนเสียงจากพี่น้องนักศึกษา

เพื่อนนักศึกษาให้ความสนใจกับการแถลงนโยบายในครั้งนี้มากพอสมควร บรรยากาศเป็นไปอย่างสบายๆ เป็นกันเอง ภายใต้แสงไฟและอาหารฟรีแสนอร่อยที่ทีมงานสภานักศึกษาได้จัดเลี้ยงเพื่อนนักศึกษาที่มารับฟังการโต้วาทีและแถลงนโยบาย

ผู้นำเยาวชนชาติพันธุ์แห่งประเทศไทย


กลุ่มเครือข่ายผู้นำเยาวชนชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยรุ่นแรก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรวมพลังคนหนุ่มสาวที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์เพื่อสร้างพื้นที่ของตัวเอง ในการนำความรู้ความสามารถจากการศึกษาเล่าเรียนกลับไปเผยแพร่ในชุมชนขแงตนเอง ทั้งนี้เองเครือข่ายจะมีความเข้มแข็งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆคน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเยาวชน ซึ่งถ้ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเราดำเนินไปด้วยดี และมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง คงเป็นเวทีที่สำคัญของพวกเราในการแสดงออกซึ่งความต้องการอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เท่าเทียมกันต่อไปในอนาคต ขอพลังจงมีแด่พี่น้องเยาวชนและชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยทุกคน


การประชุมแกนนำเยาวชนชาติพันธ์แห่งประเทศไทย ณ.จังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งโอกาสที่พวกเราได้มาพบปะพี่น้องชนเผ่าด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ตลอดการใช้ชีวิตอยู่ในเมือง บนเส้นทางแห่งการศึกษา แต่ละคนต่างแสดงเจตนาที่หวังดีต่อบ้านเกิดของตนเอง ภายใต้ข้อจำกัดอันหลายหลายของพวกเรา เราจะยืนหยัดด้วยพลังของเราเองได้อย่างไร จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายเราเป็นอย่างมาก และเป็นปบบทดสอนความแข็งแกร่งของพวกเราว่าจะสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติพันธุ์ของเราได้มาหน้อยเพียงใด

การประชุมครั้งนี้จักขึ้นที่สำนักงานสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธณรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้ได้เปิดพื้นที่ให้เราได้มีโอกาสมาพบปะกัน ขอบคุณพี่แม็ก รองนายกสมาคมฯ และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มที่ที่ดีสำหรับพวกเราเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ

ประสบการณ์ในแดนมังกร

ท่องยุโรปไปกับยุวชนประชาธิปไตย

ท่องยุโรปไปกับยุวชนประชาธิปไตย
ประสบการณ์ในการทัวร์ยุโรปมา ช่างเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆ และผมก็มีรูปภาพสวยๆมาฝากกันมากมายเลยทีเดียวครับ ก็ขอเชิญเยี่ยมชมได้เลยครับ ไปกันเล้ยยยๆ!!!!!

รับชมวีดีโอ

Loading...